เติมให้เต็ม

                    

โครงการทั้งหมด  |  โครงการที่ใกล้เต็ม  |  โครงการล่าสุด

ร่วมสมทบทุนโครงการติดตั้งโซล่าร์เซลล์เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้าในโรงพยาบาล ลำดับที่ 5 โรงพยาบาลโขงเจียมอำเภอ

180,000 บาท
Web Designer 0%

81 วัน

ร่วมสมทบทุนโครงการติดตั้งโซล่าร์เซลล์เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้าในโรงพยาบาล ลำดับที่ 5 โรงพยาบาลโขงเจียมอำเภอ

145,800 บาท
Web Designer 0%

81 วัน