เติมให้เต็ม

ร่วมสนับสนุนโครงการโรงเรียน “ผู้นำในตัวฉัน” ที่จังหวัดเชียงราย

➤โรงเรียนในจังหวัดเชียงราย

Share on facebook

วันที่เริ่มโครงการ

จำนวนที่ต้องการสนับสนุน

จำนวนค่าใช้จ่ายที่ต้องการ

สถานะโครงการ

11 ต.ค. 2563 – 31 ธ.ค. 2563

นักเรียน 500 คน

180,000 บาท

ระดมทุน

180,000 บาท
เติมแล้ว 38.83%

ร่วมสนับสนุนโครงการหนังสือวิชาโซล่าร์เซลล์ เพื่อจัดซื้อสื่อการเรียนให้กับเด็ก

ยิ่งระดมทุนมาก ยิ่งช่วยกันส่งต่อ ยิ่งสนับสนุนมาก 

ยิ่งขยายโอกาสยังไปโรงเรียนต่างๆได้เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องในทุกปีเพื่อผลลัพธ์ที่ยั่งยืน

รายชื่อผู้บริจาคสูงสุด

1.คุณสมลักษณ์     ปันติบุญ                                                                         200 ช่อง        จำนวนเงิน 30,000 บาท

2.งานเพลินศิลป์ถิ่นเยาวราช The Charity Dinner in Chinatown        133 ช่อง          จำนวนเงิน 19,950 บาท

3.คุณสัณห์จุฑา     วิชชาวุธ                                                                           133 ช่อง          จำนวนเงิน 19,950 บาท