เติมให้เต็ม

ร่วมสมทบทุนโครงการติดตั้งโซล่าร์เซลล์เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้าในโรงพยาบาล ลำดับที่ 5 โรงพยาบาลโขงเจียมอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี รอบที่  2

➤โรงพยาบาลโขงเจียมอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

Share on facebook

วันที่เริ่มโครงการ

จำนวนที่ต้องการสนับสนุน

จำนวนค่าใช้จ่ายที่ต้องการ

สถานะโครงการ

11 ต.ค. 2563 – 31 ธ.ค. 2563

1 โรงพยาบาล

180,000 บาท

ระดมทุน

180,000 บาท
ความคืบหน้า 0%

โรงพยาบาลโขงเจียมเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง รองรับการให้บริการและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ราว30,000 คน และในพื้นที่อำเภอใกล้เคียง หากประเมินค่าใช้จ่ายตลอดทั้งปี ต้องรับภาระค่าไฟฟ้าสูงถึงปีละกว่า 1 ล้านบาท ด้วยงบประมาณอันจำกัด โรงพยาบาลโขงเจียม ได้รณรงค์ และเดินหน้ามาตรการประหยัดพลังงานเพื่อลดค่าไฟฟ้ามาอย่างต่อเนื่อง มีแนวคิดการระดมทุนเพื่อติดตั้งโซลาเซลล์จะช่วยให้โรงพยาบาลสามารถลดภาระค่าไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้น สามารถนำเงินที่ลดค่าไฟฟ้าได้ไปใช้ในการรักษาชีวิตผู้ป่วยและเพิ่มขีดความสามารถในการบริการประชาชนอย่างเต็มที่ 

 

ระบบโซล่าร์เซลล์ติดตั้งแล้วมีอายุการใช้งาน 30 ปี เงินที่ประหยัดค่าไฟแต่ละปีหากนำมาซื้อเครื่องมือแพทย์ย่อมได้หลายตัว ถึงแม้เครื่องมือแพทย์จะจำเป็นแต่ยังมีโรงพยาบาลเครือข่ายพอแบ่งเบาภาระกันได้ หากเราคิดว่าจะซื้อเครื่องมือแพทย์ก็ชลอไว้ก่อนสักปีก็มีเงินเหลือจากการประหยัดค่าไฟฟ้าแล้ว อีกอย่างโชล่าร์เซลล์เกิดรายได้ทุกครั้งที่มีแสงตกกระทบ เป็นการบริจาคที่มีมูลค่าเพิ่ม ต่างจากอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นที่มีค่าเสื่อมทุกปี โครงการนี้คาดว่าจะช่วยแก้ปัญหาทางด้านงบประมาณของโรงพยาบาลโดยตรง ถ้าลดค่าไฟปีละ 720,000 บาทเป็นเงินเยอะพอสมควรสำหรับโรงพยาบาลนำไปปรับปรุงอาคารหรือบริการอื่นๆ นอกจากจะเป็นพลังงานสะอาด เป็นพลังงานสีเขียวแล้วยังช่วยทำให้บัญชีโรงพยาบาลไม่เป็นสีแดงด้วย

 

ส่วนเกินจากเงินงบประมาณที่ระดมทุนได้จะนำไปต่อยอดตั้งต้นให้โรงพยาบาลสำหรับพื้นที่อื่นๆต่อไป

 

เริ่มต้นเพียง 150 บาทต่อ 1 พิกเซล ช่วยสนับสนุนการติดตั้งโซล่าร์เซลล์

ยิ่งระดมทุนมาก ยิ่งช่วยกันส่งต่อ ยิ่งสนับสนุนมาก 

ยิ่งขยายโอกาสนำเงินที่ลดค่าไฟฟ้าได้ไปใช้ในการรักษาชีวิตผู้ป่วยและเพิ่มขีดความสามารถในการบริการประชาชนต่อไปอย่างยั่งยืน

รายชื่อผู้บริจาคสูงสุด