เติมให้เต็ม

ร่วมสนับสนุนโครงการหนังสือวิชาโซล่าร์เซลล์ เพื่อจัดซื้อสื่อการเรียนให้กับเด็ก

➤โรงเรียนในจังหวัดเชียงราย

Share on facebook

วันที่เริ่มโครงการ

จำนวนที่ต้องการสนับสนุน

จำนวนค่าใช้จ่ายที่ต้องการ

สถานะโครงการ

11 ต.ค. 2563 – 31 ธ.ค. 2563

หนังสือ 500 เล่ม

115,200 บาท

ระดมทุน

115,200 บาท
เติมแล้ว 43.35%

ร่วมสนับสนุนโครงการหนังสือวิชาโซล่าร์เซลล์ เพื่อจัดซื้อสื่อการเรียนให้กับเด็ก

ยิ่งระดมทุนมาก ยิ่งช่วยกันส่งต่อ ยิ่งสนับสนุนมาก 

ยิ่งขยายโอกาสยังไปโรงเรียนต่างๆได้เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องในทุกปีเพื่อผลลัพธ์ที่ยั่งยืน

รายชื่อผู้บริจาคสูงสุด

1.งานเพลินศิลป์ถิ่นเยาวราช The Charity Dinner in Chinatown           200 ช่อง          จำนวนเงิน 30,000 บาท

2.คุณสัณห์จุฑา วิชชาวุธ                                                                                 133 ช่อง            จำนวนเงิน 19,950 บาท