เติมให้เต็ม

ร่วมสนับสนุนโครงการโรงเรียน “ผู้นำในตัวฉัน” ที่จังหวัดชลบุรี

➤โรงเรียนในจังหวัดชลบุรี

Share on facebook

วันที่เริ่มโครงการ

จำนวนที่ต้องการสนับสนุน

จำนวนค่าใช้จ่ายที่ต้องการ

สถานะโครงการ

11 ต.ค. 2563 – 31 ธ.ค. 2563

นักเรียน 500 คน

180,000 บาท

ระดมทุน

180,000 บาท
เติมแล้ว 33.33%

ร่วมสนับสนุนโครงการโรงเรียน “ผู้นำในตัวฉัน” ที่จังหวัดชลบุรี

 

รายชื่อผู้บริจาคสูงสุด

1.งานเพลินศิลป์ถิ่นเยาวราช The Charity Dinner in Chinatown          200 ช่อง          จำนวนเงิน 30,000 บาท

2.คุณสัณห์จุฑา วิชชาวุธ                                                                                200 ช่อง          จำนวนเงิน 30,000 บาท