เติมให้เต็ม

ร่วมสนับสนุนโครงการโรงเรียน “ผู้นำในตัวฉัน” ที่จังหวัดอุบลราชธานี

➤โรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานี

Share on facebook

วันที่เริ่มโครงการ

จำนวนที่ต้องการสนับสนุน

จำนวนค่าใช้จ่ายที่ต้องการ

สถานะโครงการ

11 ต.ค. 2563 – 31 ธ.ค. 2563

นักเรียน 800 คน

180,000 บาท

ระดมทุน

180,000 บาท
เติมแล้ว 55.5%

ร่วมสนับสนุนโครงการโรงเรียน “ผู้นำในตัวฉัน” ที่จังหวัดอุบลราชธานี

ยิ่งระดมทุนมาก ยิ่งช่วยกันส่งต่อ ยิ่งสนับสนุนมาก 

ยิ่งขยายโอกาสยังไปโรงเรียนต่างๆได้เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องในทุกปีเพื่อผลลัพธ์ที่ยั่งยืน

 

รายชื่อผู้บริจาคสูงสุด

1.งานเพลินศิลป์ถิ่นเยาวราช The Charity Dinner in Chinatown          333 ช่อง          จำนวนเงิน 49,950 บาท

2.คุณสัณห์จุฑา วิชชาวุธ                                                                                 333 ช่อง          จำนวนเงิน 49,950 บาท